Tervisekaitsekeskus
FOP Servis

Hinnakiri

Tervisekontroll ja hügieenialane väljaõpe
Arsti vastuvõtt24 €
Rindkere röntgenograafia12 €
Kliiniline vereanalüüs6 €
Uriini analüüs (10 parameetrilise testribaga)2.5 €
Veresuhkur2 €
Spirograafia10 €
Elektrokardiogramm11 €
Audiomeetria10 €
Hügieenialane väljaõpe (1 isiku kohta)24 €
  
Desinfektsiooni, desinsektsiooni ja deratisatsiooni teenused. /m² KM-ta.
Ruumide desinfektsioon 0.7-1.0 €
Kärbeste, herilaste, sääskede, koilaste, lutikaliste, prussakate ja teiste putukate desinsektsioon 0.7-1.2 €
Ruumide (kaupluste ja teiste toidukaitlemisega seotud obkektide) deratisatsioon 0.7-0.9 €
Asutuste ja ettevotete deratisatsioon 0.4-0.9 €
Eluruumide deratisatsioon (eraisikutele)0.4-0.9 €
Fumigatsioon (erinevate olme- ja põllumajanduskahjurite hävitamine kinnistes ruumides)0.7-1.0 €
  
Keskkonna füïsiliste tegurite uuringud. Teenused akkreditatsiooniga ★
Müratase (filtrid A, Lin voi C), 1 mõõtepunkt 20 € 
Müratase ja helirohutase 1/3 oktaavribades, 1 mõõtepunkt 27.5 € 
Mikrokliima (niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus), 1 mõõtepunkt 7 € 
Valgustustihedus, 1 mõõtepunkt
- 1-10 punkte 7.5 € 
- üle 10 punkti 6.9 € 
Ventilatsiooni parameetrite mõõtmine ühes punktis
- 1-5 punkte 8 €
- üle 5 punkti7 €
Mikrobioloogiline analüüs
Uhtmete uuringud
Coli-laadsete bakterite leidumine5 €
Esherichia coli leidumine5 €
Salmonella leidumine11.42 €
Staphylococcus aureus leidumine7.92
Listeria monocytogenes leidumine12 €
Toiduainete uuringud
Bakterite üldarv 6.75 € 
Coli-laadsed bakterid 9.67 € 
Esherichia coli11.3 €
Listeria monocytogenes19.33 €
Staphylococcus aureus 15.75 € 
Salmonella13.75 €
Sulfitit redutseerivad klostriidid14.92 €
Hallitus / pärmid7.92 €
Bacillus cereus12.25 €
Enterokokkid9.67 €
Vee uuringud
Bakterite üldarv 6 €
Coli-laadsed bakterid 8.5 €
Esherichia coli 7.5 €
Enterokokkid6.17 €
Staphylococcus aureus8.75 €
Pseudomonas aeruginosa 7.92 €
Salmonella13.25 €
Clostridium perfringens10.50 €
Keemiline analüüs
Toiduainete uuringud
Keedusoola sisaldus9 €
Niiskuse sisaldus5.6 €
Happesus6.42 €
Vee uuringud
Lõhn 2.5 €
Maitse2.5 €
Värvus2.5 €
Hagusus 4.17 €
Raud 14 €
pH 3.33 €
Elektrijuhtivus 3.33 €
Permanganaatne hapnikutarve6 €
Kloriid7.5 €
Üldkaredus4.8 €
Ammoonium 7.5 €
Nitrit7.5 € 
Nitraat 10 €
Jaakkloor7.5 €
Sulfaat6.67 €
Kuivjaak4.9 €
Heitvee uurimine
pH 3.33 €
BHT716 €
Suspenditud ained10.2 €
Lahustunud hapnik5.3 €
Lämmastik18.33 €
Fosfor7 €
Sulfaadid6 €
Naftasaadused15 €
Ruumiõhu uuringud
Fenool25.1 €
Formaldehüüd30 €
Tolm25 €
Analüüsid
Analüüside võtmine10 €
Transpordikulud, /km0.42 €

Hinnad võivad muutuda sõltuvalt tellimuse mahust.
Korteriühistutele ja korteriomanike uhistutele kehtivad sooduspakkumised.