Tervisekaitsekeskus
FOP Servis

Laboratoorsete uuringute osakond

Osakond teostab erinevaid keemilisi, füüsilisi ja mikrobioloogilisi uuringuid.

Osakonna juht: +372 35 99 310
e-mail: s.vesselova@fopservis.ee
Labor: +372 35 99 314 

Andmete konfidentsiaalsus. 

Tagame kliendi andmete konfidentsiaalsuse! Labor ei anda kliendi andmeid üle kolmandatele isikutele. *Laboril Tervisekaitsekeskus F.O.P Servis OÜ on õigus avaldada konfidentsiaalset teavet, kui seadus või EAK nõuab!

Hinnakiri

Meie teenused:

 • Ümbritseva keskkonna füüsiliste ohutegurite uuringud
  Müra, vibratsiooni, elektromagnetlainete, valgustuse, öhu temperatuuri, niiskuse ja liikumiskiiruse möötmised.

 • Keemilised uuringud
  Terviseohtlike ainete (kemikaalide) sisalduse mõõtmised kinnistes ruumides, töökohtadel, atmosfääris. Joogi- ja heitvee, basseinide ja lahtiste veekogude vee uuringud.

 • Mikrobioloogilised uuringud
  Haigetelt saadud materjalide uuringud. Joogi- ja heitvee, basseinide ja lahtiste veekogude vee, õhu ja toidutoodete uuringud. Laboratoorsed uuringud toidukaitlemisega tegelvatel objektidel sisekontrolli teostamise eesmargil (toodangu kvaliteedi ja uhtumiste uuringud).

 • Hügieenialane valjaõpe
  Toidukaitlemisega tegelevates ettevõtetes (kauplused, baarid, restoranid, laod j.n.e.) töötavate töötajate toiduhügieeniga seotud valjaõpe.