Tervisekaitsekeskus
FOP Servis

Profülaktilise desinfektsiooni osakond

Osakond teostab erinevate objektide, desinfektsiooni, desinsektsiooni ja deratisatsiooni.

+372 35 99 312
e-mail: opd@fopservis.ee


Meie teenused:
  • Desinfektsiooni, desinsektsiooni ja deratisatsiooni teenused
    Putukate ja kahjurite hävitamine, elu- ja mitteeluruumide, keldrite, põõningute, laevade, eksporttoodangu, pöllumajanduslaode, tööstusettevõtete ja toidukaitlemisega tegelevate asutuste, raviasutuste, hotellide jt. objektide desinfektsioon ja fumigatsioon.