spacer
Töömeditsiini osakond
[ kontaktandmed ]
Teenuse nimetus:
Hind (EUR):
Tervisekontroll *
Arsti vastuvõtt
14.40
Rindkere röntgenograafia
9.60
Vere analüüs
3.50
Uriini analüüs (10 parameetrilise testribaga)
2.50
Vere suhkur
1.50
Spirograafia
8.00
Elektrokardiogramm
5.70
Audiomeetria
9.00
Riskianalüüs **  

*   Hinnad võivad muutuda sõltuvalt tellimuse mahust
** Hind kokkuleppel Tellijaga

spacer

Profülaktsilise desinfektsiooni osakond
[ kontaktandmed ]
Teenuse nimetus:
Hind (EUR/m2, KM-ta):
Desinfektsiooni, desinsektsiooni ja deratisatsiooni teenused **
Ruumide desinfektsioon
0.40 - 0.60
Kärbeste, herilaste, sääskede, koilaste, lutikaliste, prussakate ja teiste putukate desinsektsioon
0.60 - 0.70
Ruumide (kaupluste ja teiste toidukaitlemisega seotud obkektide) deratisatsioon
0.40 - 0.50
Asutuste ja ettevotete deratisatsioon
0.40 - 0.50
Eluruumide deratisatsioon (eraisikutele)
0.40 - 0.50
Fumigatsioon (erinevate olme- ja põllumajanduskahjurite hävitamine kinnistes ruumides)
0.50 - 0.60

*   Hinnad võivad muutuda sõltuvalt tellimuse mahust
** Korteriühistutele ja korteriomanike uhistutele kehtivad sooduspakkumised

spacer

Laboratoorsete uuringute osakond
[ kontaktandmed ] [ akrediteerimisala ]
Näitajad Hind (EUR, kaibemaksuta) Akrediteeritud
1Keskkonna füïsiliste tegurite uuringud
Müratase (filtrid A, Lin voi C), 1 mootepunkt
20.00
Müratase ja helirohutase 1/3 oktaavribades, 1 mootepunkt
27.50
Mikrokliima (niiskus, temperatuur, ohu liikumise kiirus), 1 mootepunkt
7.00
Valgustustihedus, 1 mõõtepunkt
- 1-10 punkti korral
7.50
- üle 10 punkti
6.90
Ventilatsiooni parameetrite mõõtmine ühes punktis
- 1-5 punkti korral
8.00
-
- üle 5 punkti
7.00
-
2Mikrobioloogiline analüüs
2.1Uhtmete uuringud
Coli-laadsete bakterite leidumine
5.00
-
Esherichia coli leidumine
5.00
-
Salmonella leidumine
11.42
-
Staphylococcus aureus leidumine
7.92
-
Listeria monocytogenes leidumine
12.00
-
2.2Toiduainete uuringud
Bakterite üldarv
6.75
Coli-laadsed bakterid
9.67
Esherichia coli
11.30
-
Listeria monocytogenes
19.33
-
Staphylococcus aureus
15.75
Salmonella
13.75
-
Sulfitit redutseerivad klostriidid
14.92
-
Hallitus / pärmid
7.92 / 7.92
-
Bacillus cereus
12.25
-
Enterokokkid
9.67
-
2.3Vee uuringud
Bakterite üldarv
6.00
Coli-laadsed bakterid
8.50
Esherichia coli
7.50
Enterokokid
6.17
-
Staphylococcus aureus
8.75
-
Pseudomonas aeruginosa
7.92
-
Salmonella
13.25
-
Clostridium perfringens (koos eostega)
10.50
-
3Keemiline analüüs
3.1Toiduainete uuringud
Keedusoola sisaldus
9.00
-
Niiskuse sisaldus
5.60
-
Happesus
6.42
-
3.2Vee uuringud
Lohn
2.50
Maitse
2.50
Värvus
2.50
Hagusus
4.17
Raud
14.00
pH
3.33
Elektrijuhtivus
3.33
Permanganaatne hapnikutarve
6.00
Kloriid
7.50
-
Üldkaredus
4.80
-
Ammoonium
7.50
Nitrit
7.50
-
Nitraat
10.00
Jaakkloor
7.50
-
Sulfaat
6.67
-
Kuivjaak
4.90
-
3.3Heitvee uurimine
pH
3.33
BHT7
16.00
-
Suspenditud ained
10.20
-
Lahustunud hapnik
5.30
-
Lämmastik
18.33
-
Fosfor
7.00
-
Sulfaadid
6.00
-
Naftasaadused
15.00
-
3.4Ruumiohu
fenool
25.10
-
formaldehüïd
30.00
-
tolm
25.00
4.1Analüüsid
Analüüside võtmine
10.00
-
Transpordikulud, km
0.42
-

spacer


Teenuse nimetus:
Hind (EUR, KM-ta):
Hügieenialane väljaõpe (1 inimese kohta) *
20.00

*   10 ja enamast inimesest gruppidele kehtib 10%-ne soodustus

spacer

spacer
OÜ Tervisekaitsekeskus FOP Servis, Narva 20103, Joala tn. 6
Tel. +372 35 99 311 Fax. +372 35 99 318 E-mail: fopservis@fopservis.ee
spacer